Tööohutus

 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadususest tulenevate dokumentide koostamine.
 • Töökeskkonnaspetsialisti teenus.

Raamatupidamine

 • FIE
 • MTÜ

Toiduohutus

 • Enesekontrolliplaani koostamine
 • Tegevusloa taotlemine
 • Toidu käitlemisest teatamine
 • Mahetunnustamine
 • Toiduhügieen

Söödaohutus

 • Enesekontrolliplaani koostamine
 • Tegevusloa taotlemine
 • Mahetunnustamine

Koolitused

Toretto Koolitus on täienduskoolitusasutus, mis vastab Täiskasvanute koolituse seaduses esitatud nõuetele ja registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis, www.ehis.ee.
Õppeasutuse EHISe ID on 10412.

Tänapäeval on infomaterjalid kergesti kättesaadavad, kuid koolitustel seletatakse lahti kõik "sasipuntrad", mis on tekkinud käsitletava teemaga. Teeme nii avalikke ja ka ettevõttesiseseid koolitusi.

 

Toiduhügieeni e-koolitus

Toimub e-õppe keskkonnas, kus on olemas õppe- materjalid ja teadmiste kontrolli test, mille täitmise korral väljastatakse tunnistus.