Toretto OÜ tegeleb järgnevate tegevustega

Tööohutus

  • Töötervishoiu ja tööohutuse seadususest tulenevate dokumentide koostamine.
  • Töökeskkonnaspetsialisti teenus.

 

 

Söödaohutus

  • Enesekontrolliplaani koostamine
  • Tegevusloa taotlemine
  • Mahetunnustamine

 

Toiduohutus

  • Enesekontrolliplaani koostamine
  • Tegevusloa taotlemine
  • Mahetunnustamine

Koolitused

Korraldame nii toiduohutuse kui ka söödaohutusega seotud koolitusi. Tänapäeval on infomaterjalid kergesti kättesaadavad, kuid koolitustel seletatakse lahti kõik "sasipuntrad", mis on tekkinud käsitletava teemaga. Teeme nii avalikke ja ka ettevõttesiseseid koolitusi.

 

Toiduhügieeni e-koolitus

Toimub e-õppe keskkonnas, kus on olemas õppe- materjalid ja teadmiste kontrolli test, mille täitmise korral väljastatakse tunnistus.

 

Raamatupidamine

  • FIE
  • MTÜ